RUČNI ALAT

Alat za zatezanje vijaka - 2213/2BI

koristi se za vijske na glavi motora, gdje s pokazivačem kuta proizvođači pored momenta zatezanja preporučuju i određeni kut stezanja
ukoliko je prostor ograničen, možete koristiti produžetak, kojim dobivamo na duljini
skala: 360°, podjela skale: 2°
Kako upotrijebiti alat:
malom ručicom pridržavajte kutnu skalu kako biste izbjegli rotaciju pri postavljanju alata na vijak. Podesite pokazivač da pokazuje nultu poziciju, zatim pritegnite vijak okretom do preporučene vrijednosti kuta drugim alatom iz programa sa prihvatom 1/2" (npr. ručicom sa zglobom koja je duža pa prenosi veću silu)


   L  B  A  C         Upit
 622815  270  75  80  63  428  4B  1   dodajte

Prikaži u pdf file-u
Legenda simbola
Legenda simbola
-
podaci o pakiranju
Maloprodajno pakiranje Transportno pakiranje
ABCA1B1C1
622815 380 75 79 435 4 125 325 100 1895

Prikaži u pdf file-u
Legenda simbola
Legenda simbola