ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Традиција

Програмата Униор Рачни алати произведува преку 7.6 милиони видови алати и лимени куќишта годишно. Тоа е успешност во ковачката традиција во областа Похорје И северо источна Словенија.

Традиција-Ковачници Похорје

Во 19 век, неколку производни ковачници се собрале во областа Похорје. Тие биле склони кон производство на земјоделски и алати за бродоградба. Нивната работа била поврзана со четирите железари во оваа област.

Прва механичарска гранка во ковањето

Првата фабрика за ковани алати била основана во раниот 20 век, во 1919. Инжењерите Мирко Бремец и Валтер Мах ја основале компанијата Стирија Индустриско железо во Зрече, каде компанијата Униор сеуште ги има своите премиси.

Нови планови во фабриката за кован алат

Ковачницата била обновена по Втората светска војна. Во 1947, по обновувањето и комплетирањето на градбата, ковачницата била преименувана во Фабрика за Ковани алати Зрече.

Квалитет-глобален бренд Униор

Во втората половина од 20 век, фабриката се развивала воглавно од инвестирање во производство на рачни алати. Нјамногу ориентирана кон развојот на универзални алати, фабриката била преименувана во 1974, постанала позната како Униор, фабрика за Ковање.

Униор ја започнал работата во 21 век со пресретнување на бројните барања за стандардите за квалитет и стандардуи за работа во околина. Компанијата е веќе косопственик на фабриката за челик во Шторе И навлезе на Американските, Австралиските, Руските И Кине.