ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Саеми

Ние планираме организирање бројни саеми за трговски компании во согласност со нашие купувачи. Ние ќе учествуваме на следните интернационални саеми: