ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Законски забелешки

Авторско право на УНИОР а.д.

Содржините и илустративните материјали испратени на њњњ.униор.си  и на сите поврзани страни се своина на компанијата Униор и не смеат да бидат копирани или дистрибуирани никако, освен во некомерцијални цели ( каде треба да се содржат сите авторски права).

Компанијата Униор ќе го направи најдоброто да се осигура дека информациите на своите страници се точни и проследени. Но компанијата нема даприфати никаква одговорност за можни грешки кои се однесуваат на достапноста на страниците, за можни неточни информации или.

Компанијата Униор ќе собере И меил адреси и други лични информации на својата веб страна со цел да испраќа И новости и барања. Компанијата Униор гарантира дека информациите кои се содржани ќе се користат единствено за цели за компанијата Униор.