ПРОГРАМА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Правни забележки

Всички права запазени Unior d.d.

Съдържанието и илюстративните материали на www.unior.si и на свързаните с нея страници са собственост на фирма Unior и не трябва да се копират или разпространяват по никакъв начин освен за некомерсиални цели (където трябва да съдържат всички означения за авторски права)

Фирма Unior ще направи всичко възможно да осигури коректна и актуална информация на тези страници, но няма да носи отговорност за възможни грешки по отношение на достъпността на страниците, възможна некоректна информация или за възможни щети, произтичащи от такава. Фирмата също така си запазва правото да променя съдържанието на страниците без предварително известие.

Фирма Unior ще събира електронни адреси и друга лична информация на своя уеб сайт с цел изпращане на електронни новини и въпросници. Фирма Unior гарантира, че по този начин получената информация ще бъде използвана само за целите на фирмата и няма да бъде предоставяна на юридически или физически лица или използвана за каквито и да било други цели.