PROGRAM RUČNIH ALATA

Katalog ručnog alata

Merni alati

Uniorov merni alat odlikuje lako i precizno korišćenje. Moment ključevi su opremljeni zaštitom protiv preopterećenja i lakim vizuelnim očitavanjem.
Uniorov segment mernog alata upotpunjuju proizvodi poput lenjira, libela, zidarskih ravnjača, ugaonika itd.


Odaberite grupu proizvoda:
Moment ključevi

Merne trake

Skalpel, merna traka i testera za metal u garnituri
Libele

Ugaonici

Ravnjače zidarske

Pomična merila

Merni listići

Ostali merni alat