ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Комплет од пластични кутии со база пада - SET.PB.990HPBMOD Ново

Постави вклучуваат:
база рампа 450x210mm
пластични кутии димензии 60x60x50mm 2 парчиња, 90x60x50mm 5 парчиња, 120x60x50mm 3 парчиња, 90x90x50mm 1 парче, 120x120x50 1 парче и 180x90x50мм 1 парче


-
Пакување за податоци
Малопродажно пакување на алат транспорт на пакувањето
AБЦА1Б1Ц1
627395 - - - - - - - - -

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи