ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Professional Mechanic Tool Carriage - 1600N1 Ново


Број на парчиња во гарнитура: 102


-
Додадете гарнитура алати 627760 во Мој избор

Код Производ Дименсион / Парчиња
627760 1600N1 102
  940EV6 800 x 440 x 923
  1600SOS13 10
  1600SOS14 8
  1600SOS15 17
  1600SOS16 7
  1600SOS18 40
  1600SOS19 19
 

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Пакување за податоци
AБЦА1Б1Ц1

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи