ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Гарнитура велосипедски алат во SOS влошка за алат - 1600SOS18

Ги зедовме алатите од Професионалната работна маса и ги прилагодивме SOS влошките за да ги собере во фиоките на количките. Изборот на алати сега е достапен во седум индивидуални SOS влошки направени од висококвалитетна пена ( од моделот 1600SOS13 до 1600SOS19), каде што секој алат си има свое место. SOS влошките од пена одговараат на нашите Europlus, Eurovision, Eurostyle и Hercules количките.
За подобро да одговориме на Вашите потреби секоја SOS влошка е достапна одделно.

Број на парчиња во гарнитура: 40


Додадете гарнитура алати 627170 во Мој избор

Код Дименсион Производ Парчиња Производ
600357 6 120/1 1 Комбиниран вилушкаст окаст клуч, долг, полиран
600358 7 120/1 1 Комбиниран вилушкаст окаст клуч, долг, полиран
611762 8 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611763 10 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611764 11 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611765 12 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611766 13 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611767 14 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611768 15 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611769 16 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611770 17 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
611930 18 129/1 1 Комбиниран вилушкасто окаст клуч ИБЕКС
621984 2 1657BLUE 1 Комплет од два лоста за гуми, сини
623387 2 1657/2A 1 Гарнитура од две метални алатки за демонтажа на гуми
624028 2 1781/2HX 1 Троножен шестоаголен клуч
624027 4 1781/2HX 1 Троножен шестоаголен клуч
624029 10 1781/2TX 1 Троножен Торкс клуч
607898 3 187/2HX 1 Насаден клуч инбус прихват 1/4
607899 4 187/2HX 1 Насаден клуч инбус прихват 1/4
607900 5 187/2HX 1 Насаден клуч инбус прихват 1/4
607901 6 187/2HX 1 Насаден клуч инбус прихват 1/4
607907 TX25 187/2TX 1 Насаден клуч со ТХ профил прихват 1/4
607908 TX27 187/2TX 1 Насаден клуч со ТХ профил прихват 1/4
607909 TX30 187/2TX 1 Насаден клуч со ТХ профил прихват 1/4
607976 1/4"-3/8" 188.7/2 1 Адаптер 1/4"
600821 8 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
600822 9 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
600823 10 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
600824 11 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
603130 12 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
600825 13 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
603131 14 188/2 6p 1 Насаден клуч прихват 1/4"
605331 15 238/1 6p 1 Насаден клуч со приклучок од 3/8"
607977 3/8"-1/4" 238.7/1 1 Адаптер 3/8"
619716 2,2 1666/2DP 1 Алат за исправување на дискна сопирачка
621889 3,5 1750/2BI 1 Алат за сопирачка од велосипед
616062 44,7 1670.1/4 1 Shimano отстранувач на заден ланчаник
616063 19,9 1670.2/4 1 Алат за вадење заден ланчаник (Suntour)
616064 23 1670.3/4 1 Алат за вадење заден ланчаник (Suntour)
616707 44,2 1670.4/4 1 Клуч за заден ланчаник

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
-
Додадете гарнитура алати 627170 во Мој избор

Код Производ Дименсион / Парчиња
627170 1600SOS18 40
  120/1 6, 7
  129/1 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  1657BLUE
  1657/2A
  1781/2HX 2 x 2,5 x 3, 4 x 5 x 6
  1781/2TX 10 x 15 x 25
  187/2HX 3, 4, 5, 6
  187/2TX TX 25, TX 27, TX 30
  188.7/2 1/4" - 3/8"
  188/2 6p 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  238/1 6p 15
  238.7/1 3/8" - 1/4"
  1666/2DP 2,2
  1750/2BI
  1670.1/4
  1670.2/4
  1670.3/4
  1670.4/4

1F

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Пакување за податоци
AБЦА1Б1Ц1

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи