ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Брза нипла бит - 1756

Работи со конвенционална нипла
Навојните нипли на краците се најдолготрајниот дел од градењето тркала. Благодарение на брзината со ниплата, сега можете да го направите тоа со батериски одвртувач, да заштедите некое време и сеуште да ги имате сите навојни нипли на краци до иста длабочина.
Излезениот дел во центарот на брзината од ниплата го задржува центарот и го спречува алатот да се лизне од него. Конечно, бидејќи ниплата е целосно навнатре надолу по должината на делот, испакнатиот дел од алатот го допира крајниот дел и го сопира движењето. Ова овозможува сите нипли да се наведуваат надолу по краците до истата длабочина, што ве остава со добра почетна точка за да изградите голем круг.


-
Пакување за податоци
Малопродажно пакување на алат транспорт на пакувањето
AБЦА1Б1Ц1
626981 - - - - - - - - -
626982 - - - - - - - - -

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи