ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Holder for plastic box - 990HPBABHБАРАЊЕ
625660 1000 40,5 98 2400 K 1 Додадете
625661 1250 40,5 98 3000 K 1 Додадете
625662 1500 40,5 98 3600 K 1 Додадете

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Пакување за податоци
Малопродажно пакување на алат транспорт на пакувањето
AБЦА1Б1Ц1
625660 983 83,3 46,3 2350 1 1050 90 55 2400
625661 1233 83,3 46,3 2950 1 1255 90 55 3000
625662 1467 83,3 46,3 3500 1 1485 90 55 3600

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи