ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Mobile workshop travel set - 1600FN

Set includes wide range of tools for professionals that do fieldwork.
Professional team mechanics or mobile workshop owners will appreciate the compact 969S toolbox, with two internal inserts that offer many options how to sort out tools and additional space for those special additional tools that each mechanic has.
Following group of tools are included in the tool set:
Set of flat and PH screwdrivers of different sizes
T-handle hex and Torx wrenches
Chain Tool, Master Link pliers and professional chain wear checker
Cassette tools
Portable truing device with two professional spoke wrenches
Crankset and bottom bracket tools
Most popular sizes of cone wrench
Steel wire cutters
Pair of tire levers

Број на парчиња во гарнитура: 36


Додадете гарнитура алати 625140 во Мој избор

Код Дименсион Производ Парчиња Производ
611782 1/2" 190.1/1ABI 1 Двосмерна крцкалка 1/2"
615536 350 1609/2BI 1 Клуч окаст за погонска осовина
619716 2,2 1666/2DP 1 Алат за исправување на дискна сопирачка
621984 2 1657BLUE 1 Комплет од два лоста за гуми, сини
615537 15 1613/2BI 1 Професионален клуч за педали
621889 3,5 1750/2BI 1 Алат за сопирачка од велосипед
615518 13 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615519 14 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615520 15 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615521 16 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615522 17 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615368 32 1617/2DP 1 Вилушкаст клуч, едностран
615532 3,3 1630/2P 1 Клуч за затегање на жици од бандаш
615533 3,45 1630/2P 1 Клуч за затегање на жици од бандаш
621662 3,4 1647/2ABI 1 Алат за спојување на ланец
615529 16,9 1661/4 1 Извлекувач на погонска осовина
616065 45,4 1670.5/4 1 Алат за вадење заден ланчаник (Shimano)
607161 2,5 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607162 3 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607164 4 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607166 5 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607167 6 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607169 8 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
607170 10 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
623238 2 193HX 1 Клуч имбус со T рачка
623296 177 1720/2DP 1 Клешти за главен дел на верига
607178 TX25 193TX 1 Клуч со TX профил со T рачка, двостран
607175 TX10 193TX 1 Клуч со TX профил со T рачка, двостран
611702 PH1 615TBI 1 Одвртка крстач (PH) TBI изведба
611704 PH2 615TBI 1 Одвртка крстач (PH) TBI изведба
611694 1,0x5,5 605TBI 1 Одвртувач плоснат TBI изведба
612814 0,8x4,0 605TBI 1 Одвртувач плоснат TBI изведба
617170 0-1,2 1643/4 1 Контролор на ланец
617235 11/12 1670/2BI 1 Клуч за ланчаник
620591 180 584/2POLLY 1 Ножица сечење на челична жица POLY
623310 185 1753/6 1 Џепен алат за едначење на тркалото
621631 485 969S 1 Куфер за алати

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
-
Додадете гарнитура алати 625140 во Мој избор

Код Производ Дименсион / Парчиња
625140 1600FN 36
  190.1/1ABI 1/2"
  1609/2BI
  1666/2DP 2,2
  1657BLUE
  1613/2BI 15
  1750/2BI
  1617/2DP 13, 14, 15, 16, 17, 32
  1630/2P 3.3, 3.45
  1647/2ABI
  1661/4
  1670.5/4
  193HX 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 2
  1720/2DP
  193TX TX 25, TX 10
  615TBI PH 1 x 80, PH 2 x 100
  605TBI 1.0 x 5.5 x 125, 0.8 x 4.0 x 125
  1643/4 0 - 1,2
  1670/2BI 11/12
  584/2POLLY 180
  1753/6
  969S 485 x 380 x 175

10400 1

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Пакување за податоци
AБЦА1Б1Ц1

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи