ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Гарнитура инбус клучеви на пластичен сталак - 220/3PH


Број на парчиња во гарнитура: 9


Профиле:
Додадете гарнитура алати 607852 во Мој избор

Код Дименсион Производ Парчиња Производ
607823 1,5 220/3 1 Имбус клучеви
607824 2 220/3 1 Имбус клучеви
607825 2,5 220/3 1 Имбус клучеви
601036 3 220/3 1 Имбус клучеви
601037 4 220/3 1 Имбус клучеви
601038 5 220/3 1 Имбус клучеви
601040 6 220/3 1 Имбус клучеви
601042 8 220/3 1 Имбус клучеви
601044 10 220/3 1 Имбус клучеви

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
-
Додадете гарнитура алати 607852 во Мој избор

Код Производ Дименсион / Парчиња
607852 220/3PH 1.5 - 10 / 9
  220/3 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

250    

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Пакување за податоци
AБЦА1Б1Ц1
150 70 24 250 1 - - - -

Извоз во PDF
Легенда на симболи
Легенда на симболи
Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови