ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Набирање

Одбери производ:

Повеќенаменски електричарски клешти - 514/1BI
Грип кримп клешти за кабелски контакти - 427/4AG
Грип кримп клешти за кабелски контакти - 427/4CG
Модуларни кримп клешти за телефонски приклучоци - 427/4DG
Грип кримп клешти за кабелски контакти - 427/2FG
Грип-Кримп клешти за кабелски папучи - 426/3A
Грип-Кримп клешти за кабелски папучи - 426/3B
Клешти грип за кабелски папучи - 428/4
Резервни делови за арт. 428/4 - 428.1/4
Гарнитура грип кримп клешти со променливи челусти во пластична кутија - 428/4AGPB
Резервна челуст за изолирани приклучоци за 428/4AG - 428.1/4AG
Резервна челуст за неизолирани приклучоци за 428/4AG - 428.2/4AG
Резервна челуст за кабли и папучи за 428/4AG - 428.3/4AG
Резервна челуст за коаксијални и хекс конектори за 428/4AG - 428.4/4AG
Клешти за кабелски папучи - 425/4A
Клешти за кабелски папучи - 425/4B
Клешти за кабелски папучи - 425/4AB
Клешти за кабелски папучи - 424/4P
Клешта за телефонски врски - 503/4AP
Клешта за телефонски врски - 503/4P