ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Тркала, управување и средишта

Одбери производ:

Извлекувач за вадење барабан и глава - 2027/2
Алат за цилиндри на сопирачка - 2033/2
Проширувач на диск во пластична касета - 2033/2PB
Алат за клипови на сопирачка - 2036/2
Сепаратор - 2026/2
Вретено за 2026/2 - 2026.1/4
Склоп за сепаратор 2026/2 - 2026.3/2
Алат за внатрешно погонско лежиште - 2038
Челуст на извлекувач за 2038 - 2038.2/4
Вретено за 2038 - 2038.1/4
Извлекувач на хомокинетички зглобови - 2041/2
Алат за внатрешен зглоб на летвица на волан - 2039/2
Клуч 1/2" за вадење барабан со четворка - 2029/2
Извлекувач на округли спојки - 2032/2
Клешта за сајла на рачна сопирачка - 2030/2BI
Лост за гуми - 300/2
Лост за надворешни гуми - 300/2A
Крстач клуч за тркало - 213/6
насаден клуч IMPACT 1/2" за алуминиумски тркала - 231/4P
Гарнитура IMPACT насадни клучеви 1/2" за тркала од алуминиум - 231/4PCB
Код: 616770 | Дименсион: 17-21 | Парчиња: 3
Гарнитура поткренувачи со рачка за монтажа на гуми - 300CCB
Код: 613106 | Дименсион: - | Парчиња: 3
IMPACT насаден клуч 1/2" за алуминиумски тркала, долг - 231/4PL
Момент клуч 1/2" со фиксен момент за автомобили - 267A
Клешта за федер на сопирачка - 2037/2BI
Момент клуч 1/2" со фиксен момент за камиони - 267B
Клешта за тегови за балансирање на тркало - 2028/2P
Алат за монтажа на вентил на автомобилски гуми - 2034/2BI
Четка за чистење на дискови на сопирачка - 2035
Алат за вентил на гума - 2042/2