ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Други пневматско алати

Одбери производ:

Пневматска полирка - 1510
Пневматски ударен чекан - 1514
Пневматска дупчалка - 1515
Пневматска дупчалка со рачка - 1515H
Федер за арт. 1514 - 1514.1
Брзо стезна глава за арт. 1514 - 1514.2
Плоснат секач - 1514A1
Шпиц - 1514A2
Секач на нитни и згура од заварување - 1514A3
Секач за сечење плоча со рацсепка - 1514A4
Секач за сечење плоча со расцепка - 1514A5
Секач широк - 1514A6
Пневматска аголна брусалка - 1517S
Брусалка пневматска - 1518
Челна пневматска брусалка, - 1516
Пневматска аголна брусалка, - 1516A
Долг пиштол за издувување - 1508A
Пиштол за издувување долг - 1508B
Припремна група од 1/4 '' - 1500
Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8" - 1501
Припремна група 1/2" - 1502
Припремна група 3/4" - 1503
Гарнитура садови за припремна група 1500 - 1500C
Мерач на притисок за арт.1500 - 1500PG
Гарнитура резервни садови за арт. 1501 и 1502 - 1501C
Мерач на притисок за арт. 1501 и арт. 1502 - 1501PG
Спирално црево за воздух - 1505
Спојка, женски дел - 1506PZ
Спојка, женски дел - 1506KZ7
Спојка, женски дел - 1506KN7
Спојка, машки дел - 1507Z7
Спојка, женски дел - 1506KZ10
Спојка, машки дел - 1507Z10