ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Сталажи

Одбери производ:

Метална стојалка за вилушкасти клучеви - 977/1
Метална стојалка за вилушкасто окасти клучеви - долги - 977/2
Метална стојалка за вилушкасто окасти клучеви - кратки - 977/3
Метален сталак за ножици за лим - 980E
Метален сталак за длета и шила - 980F
Метален сталак за ѕидарски длета и шпицеви - 980G
Метална стојалка за окасти клучеви - 977/4
Метална стојалка за вилушкасто окасто клучеви - 977/5
Метален сталак за окасти клучеви - 977/6
Сталак за одвртувачи TBI и CR - 978BICR
Сталак за одвртки VDE - 978VDE
Сталак за одвртки за електроника - 978E
Метален сталак за двокраки извлекувачи - 980P2
Метален сталак за трокраки извлекувачи - 980P3
Метален сталак извлекувачи со лизгачи - 980P2S
Метален сталак за макази за арматура - 979
Постоље од картон за СЅ гарнитура алат во картонско пакување - ST.UNI1
Метален сталак за навртувачи со Т рачка - 977/7
Метален сталак за извлекувач со три крака - 980P3A
Мала стојалка за маса - 978SNN.MD1
Голема стојалка за на маса - 978SNV.MD1