ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Гарнитури изолирани насадни клучеви

Одбери производ:

Гарнитура изолирани насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190VDE6P11A
Код: 612678 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 11
Гарнитура изолирани насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190VDE6P11
Код: 616704 | Дименсион: - | Парчиња: 11
Гарнитура изолирани насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190VDEDP6P13B
Код: 619420 | Дименсион: 8-27 | Парчиња: 13
Гарнитура изолирани насадни клучеви 3/8" во метална касета - 239VDEDP6P13
Код: 619419 | Дименсион: - | Парчиња: 13
Гарнитура изолирани насадни клучеви 1/2" во пластична касета - 190VDE6P10
Код: 621646 | Дименсион: 13-27 | Парчиња: 10
Гарнитура изолирани насадни клучеви 3/8" во пластична касета - 239VDEDP6P10
Код: 621647 | Дименсион: - | Парчиња: 10
Гарнитура изолирани насадни клучеви 1/2" во SOS влошка за алат - 964VDE5
Код: 621790 | Дименсион: 8-32 | Парчиња: 18
Гарнитура долги изолирани насадни клучеви 1/2" во SOS подлошка за алат - 964VDE5L
Код: 621792 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 14
Изолирана двосмерна рачка и продолжетоци 1/2" во SOS влошка за алат - 964VDE5A
Код: 621794 | Дименсион: - | Парчиња: 4
Insulated socket set 1/2"- long type in metal box - 190VDE12P11L
Код: 625166 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 11
Insulated socket set 1/2"- long type in metal box - 190VDE12P11L
Код: 625247 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 11