ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Гарнитури Цевчести клучеви и насадни клучеви

Одбери производ:

Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 176CB
Код: 609130 | Дименсион: 8-24 | Парчиња: 16
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 176CB
Код: 609131 | Дименсион: 8-32 | Парчиња: 22
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 177CB
Код: 609100 | Дименсион: 8-24 | Парчиња: 16
Гарнитура цевчести клучеви во картонска кутија - 215/2CB
Код: 600710 | Дименсион: 6-32 | Парчиња: 14
Гарнитура цевчести ковани клучеви во картонска кутија - 216/1CB
Код: 615252 | Дименсион: 6-22 | Парчиња: 9
Гарнитура цевчести ковани клучеви во картонска кутија - 216/1CB
Код: 615253 | Дименсион: 6-32 | Парчиња: 14
Гарнитура цевчести свиткани клучеви во картонска кутија - 217/2CB
Код: 617123 | Дименсион: 6-22 | Парчиња: 11
Гарнитура цевчести свиткани клучеви во картонска кутија - 217/2CB
Код: 617124 | Дименсион: 6-22 | Парчиња: 17
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 176CS6
Код: 620581 | Дименсион: 8-19 | Парчиња: 6
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 176CS11
Код: 620582 | Дименсион: 8-24 | Парчиња: 11
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 177CS6
Код: 620583 | Дименсион: 8-19 | Парчиња: 6
Гарнитура двојно свиткани насадни клучеви во картонска кутија - 177CS11
Код: 620584 | Дименсион: 8-24 | Парчиња: 11