ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Гарнитури 1/2" ударни втичници, метрички димензии

Одбери производ:

Гарнитура насадни клучеви IMPACT 1/2" во пластична касета - 231/4PB1
Код: 612506 | Дименсион: 15-30 | Парчиња: 12
Гарнитура насадни клучеви IMPACT 1/2" во пластична касета - 231/4PB2
Код: 612507 | Дименсион: 15-30 | Парчиња: 12
Гарнитура насадни клучеви IMPACT 1/2" во пластична касета - 231/4PB3
Код: 612508 | Дименсион: 17-24 | Парчиња: 12
Гарнитура насадни клучевиIMPACT 1/2" со надворешен и внатрешен ТХ профил во пластична касета - 231/4PB4
Код: 615227 | Дименсион: - | Парчиња: 13
Гарнитура IMPACT насадни клучеви 1/2" за тркала од алуминиум - 231/4PCB
Код: 616770 | Дименсион: 17-21 | Парчиња: 3
Гарнитура IMPACT насадни клучеви 1/2" за тркала од алуминиум во пластична касета - 231/4PPB
Код: 619965 | Дименсион: 17-21 | Парчиња: 3
Гарнитура насадни клучеви IMPACT 1/2" за тркала од алуминиум, долги, во пластична касета - 231/4PLPB
Код: 619966 | Дименсион: 17-21 | Парчиња: 3
Гарнитура долги импакт насадни клучеви 3/4" во пластична касета - 232PB1
Код: 621459 | Дименсион: 24-36 | Парчиња: 7