ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Гарнитури 1/2" втичници, метрички димензии

Одбери производ:

Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI6P14
Код: 611940 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 14
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI6P24
Код: 611939 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 24
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI12P14
Код: 611942 | Дименсион: 10-24 | Парчиња: 14
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI12P24
Код: 611941 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 24
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI6P23
Код: 612779 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 23
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BI12P23
Код: 615327 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 23
Гарнитура насадни клучеви 1/2" и 1/4" во метална касета - 190BI6P43
Код: 611944 | Дименсион: 4-32 | Парчиња: 43
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BITX1P22
Код: 611945 | Дименсион: - | Парчиња: 22
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета - 190BIHX1P20
Код: 611946 | Дименсион: - | Парчиња: 20
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во пластична касета - 190BI6P28
Код: 612162 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 28
Гарнитура насадни клучеви со внатрешен TX профил 1/2" во метална касета - 191MB1
Код: 607314 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во метална касета со ТХ и РН профил - 192/10
Код: 603655 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура насадни клучеви 1/2" со ТХ и имбус профил во метална касета - 192/11
Код: 603656 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура насадни клчеви со TX профил 1/2" во метална касета - 192/12
Код: 603657 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура насадни навртувачи 1/2" со ТХ, PH и имбус профил во метална касета - 192/13
Код: 603658 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура инбус насадни клучеви 1/2" во метална касета - 192/14
Код: 607064 | Дименсион: - | Парчиња: 9
Гарнитура насадни клучеви со ZX профил 1/2" во пластична касета - 192/15
Код: 617125 | Дименсион: - | Парчиња: 10
Гарнитура долги насадни клучеви со имбус профил 1/2" во пластична касета - 192/16
Код: 619416 | Дименсион: 5-64 | Парчиња: 7
Гарнитура долги насадни клучеви со TX профил 1/2" во пластична касета - 192/17
Код: 619417 | Дименсион: TX 20-TX 50 | Парчиња: 7
Гарнитура адаптери во метална касета - 192/18
Код: 619418 | Дименсион: 1/4"-3/4" | Парчиња: 6
Гарнитура насадни клучеви од 1/2" во пластична касета - 190-6P17
Код: 622022 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 17
Гарнитура насадни клучеви 1/2" во пластична касета - 190BI6P17
Код: 622023 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 17
Насадни клучеви од 1/2" на држач - 190H12P15
Код: 622635 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 15
Насадни клучеви од 1/2", долги на држач - 190H12LP7
Код: 622636 | Дименсион: 13-24 | Парчиња: 7
Гарнитура продолжетоци за одвртки со Ribe профил во метална касета - 192/19
Код: 622624 | Дименсион: M 5-M 14 | Парчиња: 9
Socket set 1/2" on rail - 190H6P15
Код: 626834 | Дименсион: 10-32 | Парчиња: 15