ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати


Гарнитури за 3/8" втичници, нетрички димензии

Одбери производ:

Гарнитура насадни клучеви 3/8" во метална касета - 239A
Код: 612509 | Дименсион: 6-22 | Парчиња: 24
Гарнитура насадни клучеви 3/8" во метална касета - 239C
Код: 613072 | Дименсион: - | Парчиња: 30
Гарнитура насадни клучеви 3/8" во метална касета - 239D
Код: 613073 | Дименсион: - | Парчиња: 30
Гарнитура насадни клучеви 3/8" во метална касета - 239A12P24
Код: 617117 | Дименсион: 6-22 | Парчиња: 24
Гарнитура насадни клучеви за свеќици со продолжетоци 3/8" - 186BI
Код: 619401 | Дименсион: - | Парчиња: 4
Гарнитура клучеви за свеќици со додатоци 3/8" - 186BI
Код: 619402 | Дименсион: - | Парчиња: 4
Гарнитура клучеви за свеќици со додатоци 3/8" - 186BI
Код: 619403 | Дименсион: - | Парчиња: 4
Гарнитура насадни клучеви од 3/8" на држач, долги - 238H6LP7
Код: 622631 | Дименсион: 10-19 | Парчиња: 7
Гарнитура насадни клучеви од 3/8" на држач - 238H6P16
Код: 622630 | Дименсион: 7-22 | Парчиња: 16
Гарнитура имбус насадни клучеви од 3/8", на држач - 238HHXP5
Код: 622632 | Дименсион: 4-10 | Парчиња: 5
Гарнитура насадни клучеви со ТХ профил 3/8 на држач - 238HTXP6
Код: 622633 | Дименсион: TX 15-TX 40 | Парчиња: 6