ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати

Битсови


   

  Одбери тип на производ:
  Битсови С6, 3   Битсоцо С8
  Битсови Е6, 3  

  Битсови

  Одбери производ:

  Уметоци во пластична касета - 6777
  Код: 605526 | Дименсион: - | Парчиња: 10
  Уметоци во пластична касета - 6778
  Код: 605527 | Дименсион: - | Парчиња: 18
  Уметоци во пластична касета - 6778/2A
  Код: 603768 | Дименсион: - | Парчиња: 6
  Уметоци во пластична касета - 6778/5A
  Код: 603771 | Дименсион: - | Парчиња: 10
  Уметоци во пластична касета - 6778/8A
  Код: 603774 | Дименсион: - | Парчиња: 10
  Комплет уметоци во пластична касета - 6776PB21
  Код: 621650 | Дименсион: - | Парчиња: 21
  Комплет битсови - 6778FBS1
  Код: 624050 | Дименсион: - | Парчиња: 11
  Гарнитура битсови - 6778FBS2
  Код: 624051 | Дименсион: - | Парчиња: 11
  Гарнитура битсови - 6778FBS3
  Код: 624052 | Дименсион: - | Парчиња: 11