ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати

Опрема за во работилница

Квалитетот на лично машата дизајнирана метална опрема за работилница го става Униор меѓу врвните производители на такви производи.
Рангот Униор опрема за работилница опфаќаат многу различни модели на колички за алат, касети за алат и кутии.
Униор опремата за алат овозможува уредно сместување и лесна достапност на алатот. Опремата има лакирана заштита од корозивно оштетување.


Одбери тип на производ:
Колички за алат

Дополнителна опрема за колички за алат
Подлошки за колички за алат
Работни маси

Дополнителна опрема
Униор модули
Касети за алат

Дополнителна опрема
Кутии за алат

Кабини за алат

Дополнителна опрема
Касети/Кутии за алат

Дисплеј плочи

Кофери за алат

Сталажи

Куки

Куфер за алат за одржување

Гардеробер