ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Каталог за рачни алати

Чекани, Пробивачи и Длета

Униор чеканите се направени од квалитетен јаглероден челик со ударно лице и закривеност индукциски појачана.
Сивата дрвена рачка со специјален овален клин обезбедува максимален фат и безбедно работење.
Униор групата ударни алати е комплетиран со ранг Длета и Пробивачи.


Одбери тип на производ:
^ekani za bravari

Гарнитури чекани, пробивачи и длета во подлошки за алат
Mejsonovi ~ekani

Чекани за заварување

^ekani za stolari

Чекани со расцеп

Токмаци

Чекани со амортизирачки ефект

Пробивачи

Гарнитури чекани, пробивачи и длета во подлошки за алат
Гарнитури пробивачи и длета
Длета

Mejsonovi dleta
Длета за режење
Гарнитури чекани, пробивачи и длета во подлошки за алат
Гарнитури пробивачи и длета