ПРОГРАМА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Комплект велосипедни инструменти в SOS подложка - 1600SOS16

Взехме инструментите от нашата професионална работна маса и пригодихме SOS подложките, за да се поберат в чекмеджетата на нашите колички. Изборът на инструменти вече се предлага в седем отделни подложки, изработени от висококачествена пяна (от модел 1600SOS13 до модел 1600SOS19), където всеки инструмент има свое собствено място. Те се побират в колички Europlus, Eurovision, Eurostyle и Hercules.
За да отговорим по-добре на вашите нужди, всяка пенообразна подложка с инструменти се предлага отделно.

Броя: 7


Добавете комплект 627166 към Моят избор

 Код  Pазмери   Артикул   Броя   Артикул 
 615367   30   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 615368   32   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 615370   36   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 612814   0,8x4,0   605TBI   1   Отвертка плоска TBI 
 611694   1,0x5,5   605TBI   1   Отвертка плоска TBI 
 611702   PH1   615TBI   1   Отвертка кръстата (PH) TBI 
 611704   PH2   615TBI   1   Отвертка кръстата (PH) TBI 

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
-
Добавете комплект 627166 към Моят избор

Код Артикул Pазмери / Броя
627166 1600SOS16 7
  1617/2DP 30, 32, 36
  605TBI 0.8 x 4.0 x 125, 1.0 x 5.5 x 125
  615TBI PH 1 x 80, PH 2 x 100

       
   1F    

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
Информация за опаковането
АБЦА1Б1Ц1

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи