ПРОГРАМА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Комплект велосипедни инструменти в SOS подложка - 1600SOS15

Взехме инструментите от нашата професионална работна маса и пригодихме SOS подложките, за да се поберат в чекмеджетата на нашите колички. Изборът на инструменти вече се предлага в седем отделни подложки, изработени от висококачествена пяна (от модел 1600SOS13 до модел 1600SOS19), където всеки инструмент има свое собствено място. Те се побират в колички Europlus, Eurovision, Eurostyle и Hercules.
За да отговорим по-добре на вашите нужди, всяка пенообразна подложка с инструменти се предлага отделно.

Броя: 17


Добавете комплект 627164 към Моят избор

 Код  Pазмери   Артикул   Броя   Артикул 
 615518   13   1617/2DP   2   Ключ за конуси 
 615519   14   1617/2DP   2   Ключ за конуси 
 615520   15   1617/2DP   2   Ключ за конуси 
 615521   16   1617/2DP   2   Ключ за конуси 
 615522   17   1617/2DP   2   Ключ за конуси 
 615523   18   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 615524   19   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 615525   20   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 617840   22   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 621918   23   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 617841   24   1617/2DP   1   Ключ за конуси 
 619554   27   1617/2DP   1   Ключ за конуси 

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
-
Добавете комплект 627164 към Моят избор

Код Артикул Pазмери / Броя
627164 1600SOS15 13 - 24 / 17
  1617/2DP 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27

       
   1F    

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
Информация за опаковането
АБЦА1Б1Ц1

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи