ПРОГРАМА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Перфориран гръб - модул С4 - 990MC4


Броя: 35


Добавете комплект 625754 към Моят избор

 Код  Pазмери   Артикул   Броя   Артикул 
 625648   32   990SL   1   Лява подпора 
 625649   32   990SR   1   Дясна подпора 
 625650   32   990SM   1   Средна подпора 
 625656   2   990HPC   2   Носач с парапетен канал 
 625652   952   990B   2   Перфориран гръб , 2 бр. комплект 
 625663   999   990HL   2   Държач за лампа с конзола 
 625667   900   990LIGHT   2   Лампа 
 625660   1000   990HPB   1   Държач за пластмасови кутии 
 625749   155   PB.990HPB   2   Пластмасова кутия , комплект 3 бр. 
 625672   1000   990SHELF   1   Полица с носачи 
 609479   50   997.1   20   Куки за стелаж 

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
Добавете комплект 625754 към Моят избор

Код Артикул Pазмери / Броя
625754 990MC4 35
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990SM 32 x 45 x 1155
  990HPC 998 x 130 x 55
  990B 952 x 1018
  990HL 999
  990LIGHT 900
  990HPB 1000
  PB.990HPB 155 x 235 x 125
  990SHELF 1000
  997.1 50

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи
Информация за опаковането
АБЦА1Б1Ц1

Експорт в PDF
Легенда на символи
Легенда на символи